MEGNYERT PÁLYÁZATUNK

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2022/10-001212

Támogatói Okirat dátuma: 2022.04.01.
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 150.000 Ft 


A pályázati kiírás tárgya: Új nemzedékek jövőjéért kollégium – Vegyes támogatás 2022


A pályázat címe: Fiatalok képzése, hosszú távú elkötelezése és közösségbe szervezése táborok megvalósításával


Pályázat célja: A Pannonfia Egyesület kamasz fiatalok számára szervez szabadidős, kulturális és közösségépítő foglalkozásokat, programokat, amelyeknek célja, a fiatalok képzése, hosszú távú elkötelezése és közösségbe szervezése. A fejlesztés végére a fiatalok képessé válnak kiscsoportok szervezésére, fiatal kortársaik megszólítására, motiválására, közösségbe hívására, kisebb projektek, programok lebonyolítására.